Vår idé om att lösa dina problem

Smittskydd i vårdmiljö

Genom att använda NocoSpray eller våra andra lösningar förebygger du smittspridning och förbättrar vårdmiljön både för patient och personal.
Produkterna är enkla att använda, ni sparar både tid och stress för era anställda och säkrar dessutom er verksamhet mot smittspridning. Vi jobbar med en validerad metod som är världsledande och framtidssäkrad. Idag kostar vårdrelaterade infektioner samhället 6,5 miljarder kronor. Det är 10% av den somatiska vårdbudgeten. Detta förlänger dessutom våra vårdköer med i snitt 10 dagar.
Det handlar om arbetsmiljö, hygien och smittskydd.

Smittor, Virus och MRB

Väteperoxid har använts som smittskydd i snart ett sekel. Det är ett högeffektivt ämne på grund av att det är celldödande och bryter även igenom biofilmer. Det är stor skillnad i effektivitet och miljöpåverkan mellan olika kemikalier. Väteperoxiden är framtidssäkrad och har ingen som helst miljöpåverkan.
När nu appliceringen gör att vi som är helt celluppbyggda inte behöver vara i direktkontakt med väteperoxid gör denna metod att vi slipper använda olika kemikalier vid olika typer av smitta. Enkelt och riskfritt med ett 100-procentigt resultat.

Smittskydd

Väteperoxid har använts som smittskydd länge och är högeffektiv på grund av att den är celldödande och bryter igenom biofilmer. Det är stor skillnad i effektivitet och miljöpåverkan mellan olika medel. Väteperoxiden är framtidssäkrad och har ingen som helst miljöpåverkan. Appliceringen gör att vi aldrig behöver vara i direktkontakt med väteperoxiden. Med denna metod slipper vi använda olika kemikalier vid olika typer av smitta. Enkelt och riskfritt med ett 100-procentigt resultat. Väteperoxid är luktfri, smaklös, färglös och klibbar inte. Efter användningen omvandlas Väteperoxid till syre och vatten. Den påverkas inte av ljus, temperatur eller pH-nivåer. Mikroorganismer kan inte heller utveckla ett motstånd mot Väteperoxid. Väteperoxid är en biocid.

Slipp vinterkräksjukan med Orci

Att man smittas via direktkontakt med sjuka personer är ingen hemlighet, men vinterkräksjukan är otroligt lömsk! Viruset kan överleva upp till 12 dagar utanför kroppen, vilket gör allt från livsmedel och vatten till toaletter, kollegor och alla möjliga offentliga ytor till riskzoner för smitta. Vinterkräksjukan stannar ju dock inte vid att vara lömsk – den slår också till som en blixt från klar himmel. Ofta insjuknar vi innan vi hinner hem, och spridningen till alla vi stöter på under dagen är ett faktum. Därför sprids vinterkräksjukan explosionsartat.

Orcispray dödar Coronavirus

WHO har utlyst ett internationellt hälsohot läge efter coronavirusets Covid-19 framfart. Orcis stabiliserade väteperoxid är testats effektiv mot Coronaviruset.
Orci har automatiserade desinficeringsmaskiner som tar ytor och rum upp till 20 000 m3.
Echa om väteperoxid
Dr Mikael talar om väteperoxid
Folkhälsomyndigheten rekommenderar väteperoxid vid dekontaminering/desinficering

Lösningen som alla fastighetsägare och fastighetsskötare väntat på!

I fastigheter har vi identifierat följande problem idag.
Källare och vindar med fuktgenomslag och unken lukt. Lukten kan orsakas av bland annat mögel.
Soprum har ofta sanitära problem på grund av stor organisk tillväxt orsakat av bakterier och mögel.
Lukter i lägenheter kan orsakas av husdjur, div samlingar och människoavföring. Där äldre har bott kan det även lukta från gamla hudceller.
Lik som luktar eller frysen som går söder på semestern (bakterier och smittor som luktar).
Skadedjur som t ex mjölbaggar, vägglöss eller kackerlackor.
Många med allergi känner av kvalster och mögel.
Detta innebär att det finns olika problem som löses med en maskin och olika typer av biocider och pesticider.

Mögel och dålig lukt

Mögel är svamp och sporer. Att mögelsanera handlar om att få bort det befintliga möglet samt att skapa förutsättningar för att inte mögel skall komma tillbaka. Väteperoxiden eliminerar mögel och sporerna och det gör även så att mögellukten försvinner.
En helt annan fråga är varför möglet har uppstått. För att få en heltäckande lösning måste grundproblemet med hur möglet har uppstått också åtgärdas. När lukt kommer från mögel, celler, bakterier eller mikroorganismer så är vår Väteperoxid extremt effektiv. När Väteperoxiden rensar området kommer lukten att försvinna.