Tillämpningar

Våra produkter är framtagna för att passa för en mängd olika branscher och verksamheter. Gemensamt är att de bygger på vår teknik med väteperoxid med hög täckningsgaranti och minimal miljöpåverkan.

Lantbruk

Olika djur har olika typer av virus, bakterier, sporer och svamp som hotar deras hälsa och tillstånd. Ofta är det många djur på mindre yta och då kommer lätt infektioner och bakterier flyttas mellan djur.

Alla djur precis som oss människor är som mest infektionskänslig i ung ålder då immunförsvar ej har hunnit utvecklats. Flera studier har gjorts där man ser en tydlig minskning av dödstal och ökning av vikt av djur som håller sig friska i förhållande till det motsatta.

Orci har en banbrytande teknik och ett kraftfull desinfektionsmedel som eliminerar bakterier, virus, sporer och svamp.

Desinfektionen är harmlös mot djuret så djuren kan med fördel vara kvar medan vi desinficerar. Det har en sårläkande effekt och långtidsverkande effekt.

Vård

Väteperoxid har använts som smittskydd i snart ett sekel. Det är ett högeffektivt ämne på grund av att det är celldödande och bryter även igenom biofilmer.

Våra produkter är enkla att använda, ni sparar både tid och stress för era anställda och säkrar dessutom er verksamhet mot smittspridning.

Vi jobbar med en validerad metod som är världsledande och framtidssäkrad.

Idag kostar vårdrelaterade infektioner samhället 6,5 miljarder kronor. Det är 10% av den somatiska vårdbudgeten. Detta förlänger dessutom våra vårdköer med i snitt 10 dagar.

Det handlar om arbetsmiljö, hygien och smittskydd.

Sanering & Fastighet

Lösningen som alla fastighetsägare och fastighetsskötare väntat på!

I fastigheter uppstår inte helt sällan problem med dålig lukt, fukt och mögel.

I utrymmen som källare, vindar och soprum är just fukt och mögel ett återkommande problem.

Lukter i lägenheter kan orsakas av husdjur, div samlingar och människoavföring. Där äldre har bott kan det även lukta från gamla hudceller.

Dessa problem kan åtgärdas och förebyggas med hjälp av våra produkter.
Rulla till toppen